NAVYJÁKY

Ťažná sila / dĺžka lana:
Navinutá vrstva Ťažná sila - kg / lbs Dĺžka lana - m
1. vrstva 1,361 / 3,000 2.8
2. vrstva 1,173 / 2,585 6.1
3. vrstva 1,030 / 2,271 9.9
4. vrstva 918 / 2,025 14.1
5. vrstva 829 / 1,827 15.2